İntragastrik Balon

İntra Gastrik Balon, halk arasındaki adıyla mide balonu obezite tedavisine uygulanan etkili yöntemlerdendir. Herhangi bir kalıcı iz bırakmaz, hastanede yatmayı gerektirmez, ortalama olarak 20-25 Kg kaybı sağlayabilmektedir. Ancak balo tedavisi kalıcı değildir. Takıldıktan 6 ay sonra çıkarılması gerekir. Bir kısım hasta balon çıkarıldıktan sonra verdiği kiloları geri alabilmektedir.

İntra Gastrik Balon Kimlere Uygulanır?

İnta Gastrik Balon

-Morbid obezite nedeniyle ameliyat planlanan, ancak ameliyat olması yüksek riskli hastalarda ameliyat öncesi 20-30 kg kilo kaybı sağlayarak riski düşürmek amacıyla;

– Obez olmasına karşın ameliyat için koşul olan Vücut kitle indeksinin 40 Kg/m2’nin üzerinde olması veya vücut kitle indeksinin 35 Kg/m2’nin üzerinde olup en az bir yandaş hastalık olması koşulunu taşımayan kişilere;

– Yüksek kilolu olup, diğer yöntemlerle kilo vermekte başarısız olanlara uygulanabilmektedir.

İntra Gastrik Balon Kimlere Uygulanamaz? Aktif Gastrik Ülser

Ciddi Özofajit (Grade 3-4)

Geniş Hiatal Herni(>5 cm)

Özofagus ve Mide Anomalisi(Geçirilmiş Gastrointestinal Cerrahi)

Gebelik

Antikoagülan Kullanımı, Kronik Steroid Kullanımı Durumlarında Uygulanmaz.

İntra Gastrik Balon Uygulanması için Anestezi Şartmıdır?

İntra Gastrik Balon uyanık olarak sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Genellikle uyanık olarak uygulanan balon, anestezi altında çıkarılmalıdır.

İntra Gastrik Balon Uygulamasının Riski Varmıdır?

İntra Gastrik Balon uygulandıktan sonra özellikle ilk 3 gün karın ağrısı ve spazm olmaktadır, bu durum genellikle ileriki günlerde kaybolmaktadır. Çok düşük olasılıkla da olsa, balonun kendiliğinden sönerek barsak tıkanıklığı yapma, mide ülseri yapması gibi riskleri vardır. Literatürde balon çıkarılırken yemek borusu yırtılması olan hasta olduğu bildirilmiştir.